Zákaznická linka 607 008 805polygon@singingrock.cz Po - Pá: 8:00 – 16:00
CZ
Menu Hledej Váš účet
Zavřít

Dodatečné značení výrobků Singing Rock

Zjistěte jak správně a bezpečně značit vybavení.
Dodatečné značení výrobků Singing Rock

Důvody

Hlavní důvody pro dodatečné značení výrobků jsou:

 • Snadné a rychlé odlišení jednotlivých kusů vybavení, které doplňuje unikátní značení výrobce. V tomto případě může uživatel značit vybavení dle vlastních potřeb při dodržení základních podmínek. Viz níže.
 • Doplnění značení za účelem vyznačení provedené periodické kontroly. V tomto případě může uživatel značit vybavení dle vlastních potřeb při dodržení základních podmínek. Viz níže.
 • Obnova poškozeného značení výrobce, které vlivem opotřebení přestává být čitelné. V tomto případě je třeba zcela respektovat způsob původního značení, aby nedošlo ke změně údajů uvedených výrobcem při výrobě. Toto značení je třeba provést před ztrátou původních údajů.
 • Vytvoření vlastního systému unikátních čísel v případě výrobků, které unikátní čísla nemají z výroby. Tento krok by měla provést kompetentní osoba, která zavede systém značení, který zabrání duplicitám a umožní sledovat jednotlivé výrobky po celou dobu životnosti. Tento systém je třeba zavést nejpozději v den uvedení do provozu.
   

Podmínky

Pro lepší organizaci a sledování vašeho vybavení Singing Rock je možné provést dodatečné značení za těchto podmínek:

 • Dodatečné značení nesmí změnit ani překrýt původní značení výrobce Singing Rock.
 • Metoda značení nesmí významně poškozovat vaše vybavení tak, že se stane nezpůsobilé k dalšímu používání.
 • Zvolený způsob značení nesmí poškozovat ani ostatní výrobky, které se dostávají do styku s označeným vybavením.
 • Každé značení může poškodit vaše vybavení, proto při výběru umístění vaší značky upřednostněte místa, která ho poškodí co nejméně.
 • V případě vytváření unikátního značení výrobků, které nejsou odlišitelné jiným způsobem, je osoba, která tuto činnost provádí, odpovědná za jedinečnost značení a správné zapsání do systému evidence. 
   

Umístění značení vybírejte dle následující posloupnosti:

 1. Místa určená výrobcem pro vaše značení.
 2. Části výrobků, které nemají nosnou funkci.
 3. Nejpevnější části výrobku, kde mírné poškození nebude mít vliv.
   

Vhodné metody značení

 

Popisovač Singing Rock Permanent Marker (SR Permanent Marker) 

Výhody: 

 • Je vhodný pro značení textilu tam, kde není možné použít jinou metodu (např. značení půlky lana).
 • Nemá vliv na nosnost označeného výrobku.

Nevýhody:

 • Lze použít pouze pro savé materiály – textil.
 • Má černou barvu a lze takto provedené značení snadno zaměnit za jiná chemická poškození.
 • Může se propít na opačnou stranu štítku a způsobit nečitelnost informací od výrobce, což v konečném důsledku vede k jeho vyřazení z používání.
 • Omezená jemnost zápisu.

Laková pera na kov

Výhody:

 • Jsou vhodná na popisování kovového vybavení. 
 • Dobrá jemnost zápisu.

Nevýhody:

 • Horší odolnost zápisu.
 • Lze použít pouze na kovový materiál.
 • Horší barevná stálost v dlouhodobém horizontu.
 • Při aplikaci může kontaminovat textil.

Alkoholový popisovač permanent marker (A permanent marker)


Výhody:

 • Snadná čitelnost zápisu.
 • Snadná dostupnost.
 • Snadná manipulace.

Nevýhody:

 • Nelze použít na nosné textilní části výrobku. Vzhledem k tomu, že firma Singing Rock nemůže otestovat vliv všech na trhu dostupných popisovačů, bere se taková kontaminace jako chemické poškození a výrobek je nutné vyřadit z dalšího používání.
 • Není vhodný na popisování pevnostních plastových součástí např. skořepiny přileb.
 • Může se propít na opačnou stranu štítku a způsobit nečitelnost informací od výrobce, což v konečném důsledku vede k jeho vyřazení z používání.
 • Degradace vlivem UV záření.
 • Nestabilní na kovovém materiálu - může se přenést na textil a tím způsobit jeho kontaminaci.

Gravírování do hloubky 0,1mm


Výhody:

 • Velká jemnost zápisu.
 • Dobrá odolnost.

Nevýhody:

 • Nelze použít na textilní a plastové výrobky.
 • Může mechanicky poškodit výrobek. Zejména malé součásti, třecí segmenty, nýty.

Samolepky a lepící štítky, samolepící pásky.


Výhody:

 • Snadná aplikace.
 • Velká jemnost zápisu.

Nevýhody:

 • Malá odolnost.
 • Možná kontaminace vybavení lepidlem.
 • Nevhodné na textil.

Nevhodné metody značení

Následující metody trvale a nevratně poškozují vybavení nebo mění jeho vlastnosti. Závažnost takového poškození je obtížně určitelná, a proto je nelze v žádném případě doporučit: 

 • ražba pomocí raznic
 • vypalování
 • leptání
 • nařezávání
 • našívání značek
 • ohýbání

Doporučené způsoby značení materiálu dle typu

Postroje

Značíme:

 1. Na místa určená pro značení, která najdeme na štítku a někdy na ramenním popruhu. Značení provádíme A permanent markerem nebo pomocí vhodné samolepky.
 2. Na polstrování a výztuhy, jejichž mírné poškození nemá vliv na funkci nebo nosnost postroje. Značení provádíme alkoholovým permanentním popisovačem nebo popisovačem SR Permanent Marker. Na vhodná místa je možné umístit samolepící štítek.
 3. Na nosné popruhy postroje. Značení je možné provádět pouze popisovačem SR Permanent Marker.

Lana

Lana jsou značena z výroby, dodatečně je značíme:

 1. Pomocí samolepících štítků, na kterých je uveden: rok výroby, typ lana, délka, výrobce a unikátní číslo. Štítek je vhodné pro větší trvanlivost překrýt smršťovací hadičkou s lepidlem.
 2. Pro označení středu lana je možné použít SR Permanent Maker.
 3. Čipování lan je možné na koncích, ale takové značení je náročné na vybavení jak při aplikaci, tak v terénu.

Každé lano je z výroby vybaveno unikátním číslem, v průběhu používání se ale může jeho délka měnit, a tak údaje uvedené na původním štítku nemusí odpovídat realitě. Poté je potřeba přistoupit k tvorbě vlastního systému značení, ale pouze za předpokladu že bude dohledatelné značení původního lana.

Příklad:
Máme lano délky 100 m s výrobním číslem 12345. Během používání dojde k jeho dělení a vzniknou nám dvě lana o délce 50 m, poté můžeme označit lana 12345/A a 12345/B. Pokud lano 12345/A dále rozdělíme napůl, vzniknou lana 12345/A/1 a 12345/A/2.
Formát vytvořeného značení není důležitý, podstatná je návaznost a možnost dohledání původního lana v historii jednotlivých změn a periodických kontrol. 

Smyčky

Smyčky jsou z výroby označeny štítkem, na který je možné provést vlastní záznam při zachování čitelnosti údajů od výrobce. Značíme:

 1. A permanent markerem na čistou stranu štítku. Dbáme, aby se popisovač nepropil na stranu s popisky od výrobce a ty se tak nestaly nečitelnými.
 2. Na čistou stranu štítku je také možné umístit identifikační samolepící štítek.
 3. Smyčky lze značit přímo na textil popisovačem SR Permanent Maker.
 4. Pokud je smyčka vyrobena ze součástí, které nemají nosnou funkci (např. chránička), je možné pro označení použít alkoholový popisovač.

Přilby

Přilby jsou zpravidla vybaveny identifikačním štítkem nalepeným na vnitřní straně skořepiny. Značíme:

 1. A permanent marker popisovačem vytvoříme vlastní značku na identifikační štítek při zachování čitelnosti původních údajů od výrobce.
 2. Na skořepinu lze umísťovat vlastní samolepící štítky na místa k tomu určená v návodu k přilbě. I lepidlo některých štítků může být agresivní. V takovém případě je doporučeno umístit lepící štítky na samolepky dodané výrobcem k přilbě.
 3. Popisovačem SR Permanent Marker na řemínky upevňovacího systému přilby.

Karabiny

Karabiny je možné dodatečně značit za podmínek, že nedojde k omezení funkčnosti a čitelnosti původního značení od výrobce:

 1. Lakovým perem určený na kovový materiál. Případně se osvědčil lak na nehty. Základním principem je, aby byla barva dostatečně odolná, nenarušovala strukturu kovu a nepřenášela se na textilní materiál, který s ní může být v kontaktu. Vhodná místa jsou zdrsněný povrch pojistné matice, prolisy na těle karabiny.
 2. Gravírováním za předpokladu, že hloubka vrypu nebude hlubší než 0,1mm. Vhodná místa pro značení jsou převlečné matice pojistky, tělo karabiny vedle data výroby, u hákových karabin plechový mechanizmus dlaňové pojistky.
 3. Samolepící štítky a barevné lepící pásky umísťujeme na méně exponovaná místa karabin a dbáme, aby při případném stržení pásky nedocházelo k přenosu zbytků lepidla na textilní materiál.

Nevhodná místa pro umístění značení jsou: čepy, nýty, pružinový mechanizmus západky, nos a zámek karabiny a exponovaná místa kde dochází nejčastěji ke styku s dalším materiálem.

Další kovový materiál

Další kovový materiál jako jsou kladky, slaňovadla, blokanty, zachycovače pádu, rozkotvovací desky a zařízení složité konstrukce značíme:

 1. Samolepící štítky a barevné lepící pásky umísťujeme na méně exponovaná místa a dbáme, aby při případném stržení pásky nedocházelo k přenosu zbytků lepidla na textilní materiál. Tato metoda je vhodná zejména na větší výrobky a výrobky složité konstrukce (zatahovací zachycovače, trojnožky apod.).
 2. Lakovým perem určeným na kovový materiál. Případně se osvědčil lak na nehty. Základním principem je, aby byla barva dostatečně odolná, nenarušovala strukturu kovu a nepřenášela se na textilní materiál, který s ní může být v kontaktu. 
 3. Gravírováním za předpokladu, že hloubka vrypu nebude hlubší než 0,1mm. Vhodná místa pro značení jsou bočnice slaňovadel, kladek a zachycovačů pádu, tělo blokantů a rozkotvovacích desek.

Nevhodná místa značení jsou styčné plochy třecích segmentů slaňovadel, zachycovačů pádu a kotouče kladek!

Často kladené dotazy

Mohu duplikovat unikátní značení výrobce, pokud je úplně nebo částečně nečitelné? (např. nečitelná čísla na karabinách.)
Ano, v případě, že je zřejmé, že se jedná o daný produkt a známe jeho historii. To znamená, že tento krok musíme udělat preventivně, aby nemohlo dojít k záměně jednotlivých výrobků. Sledování historie výrobku musí být kontinuální po celou dobu jeho životnosti. Osoba, která toto značení provede, musí být kompetentní, musí být uvedena v protokolu o periodické kontrole nebo v evidenčním listu a nese veškerou odpovědnost za správnost vytvořených údajů.

Mohu vytvářet vlastní značení, v případě že se originální značení ztratilo? (např. chybí štítek na smyčce, nebo přilbě.)
V tomto případě NE, tento výrobek není v kompletním stavu, v jakém byl schválen příslušným zkušebním ústavem. Všechny štítky jsou nedílnou součástí výrobku, a proto bez nich nesmí být používán.

Mohu vytvářet vlastní značení, pokud výrobek nikdy žádné značení neměl?
V tomto případě je vytvoření vlastního značení nutné, aby bylo možné zajistit sledování výrobku po celou dobu jeho používání. Osoba, která toto značení provede, musí být kompetentní, musí být uvedena v protokolu o periodické kontrole nebo v evidenčním listu a nese veškerou odpovědnost za správnost a jedinečnost vytvořených údajů.