Zákaznická linka 607 008 805polygon@singingrock.cz Po - Pá: 8:00 – 16:00
CZ
Menu Hledej Váš účet
Zavřít

Poradenství

Posloucháme, co nám říkáte. A vymyslíme, co s tím. POLYGON Singing Rock nabízí komplexní profesionální řešení pro vás, váš tým nebo vaše pracoviště.
Poradenství

Tým POLYGON Singing Rock se skládá z předních odborníků se širokým záběrem ve světě BOZP pro práce ve výškách, nad volnou hloubkou a ve stísněných prostorech. Zkušenosti našeho týmu vám zaručí ideální řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách.

Naše nabídka komplexního řešení zahrnuje

 • Konzultační činnost
  Návštěva vašeho provozu nebo místa, kde se pohybují osoby ve výškách, nad volnou hloubkou nebo ve stísněných prostorech. Komplexní pohled a z toho vyplývající postupy, rizika, školení, OOPP, vyproštění a další opatření.
 • Analýzu rizik
  Na vašem pracovišti spolu s vámi analyzujeme rizika a navrhneme potřebná opatření, která budou chránit život a zdraví vašich zaměstnanců.
 • Pracovní a technologické postupy
  Zpracujeme vám konkrétní pracovní a technologické postupy pro jednotlivé činnosti. Postupy většinou kombinují všechny technologicky dostupné technologie, které umožnují bezpečný pohyb a práci ve výškách, nad volnou hloubkou, ve stísněných a uzavřených prostorech.
  Zajištění kolektivní ochranou, zachycení pádu za pomoci OOPP proti pádu, vymezení pracovní pozice, polohování, lanový přístup, BOZP na pracovišti a další.
 • Kotvení osobních ochranných prostředků
  Navrhneme vám místa vhodná pro kotvení osobních ochranných prostředků.
 • Návrhy a realizace záchytných systémů
  Kolektivní ochrana a systémy pro zachycení pádu osob pro ploché střechy novostaveb i stávajících budov, průmyslové a výrobní zóny. Návrh vhodného systému, montáž, vstupní revize, výkresová dokumentace, periodická revizní prohlídka.
 • Periodická a speciální školení na míru
  Nabídneme vám vhodné školení BOZP pro vaše vedoucí a řadové zaměstnance, BOZP techniky s konkrétním zaměřením na vaše pracoviště, práci, postupy a rizika.
 • Návrh vhodných OOPP proti pádu
  Navrhneme vám vhodné OOPP proti pádu pro vaše zaměstnance.
 • Vyproštění, evakuace z výšky, hloubky, stísněných a uzavřených prostor
  Vypracujeme vám záchranné postupy pro vyproštění a evakuaci.
 • Evakuační a záchranné sady
  Doporučíme, navrhneme a sestavíme evakuační sadu dle záchranných plánů a analýzy rizik.
 • Periodická a speciální školení pro evakuaci a vyproštění
  Proškolíme vaše zaměstnance s konkrétní evakuační sadou pro vyproštění a evakuace z výšky, hloubky, stísněných a uzavřených prostor.
 • Periodické prohlídky OOPP proti pádu
  Zajistíme vám evidenci OOPP, periodickou prohlídku OOPP, doplnění a náhradu vyřazených OOPP.
 • Periodické prohlídky záchytných systémů
  Zajistíme vám periodické kontroly jednoduchých i složitých záchytných systémů proti pádu osob.
 • Tahové zkoušky kotevních bodů
  Zjistíme pevnost vašich kotevních bodů pro zajištění osob pro práci ve výškách.
 • Lektorskou činnost
  Připravíme přednášky a prezentace pro střední a vysoké školy, oborové konference.

V případě zájmu o naši poradenskou činnost nás neváhejte kontaktovat