Zákaznická linka 607 008 805polygon@singingrock.cz Po - Pá: 8:00 – 16:00
CZ
Menu Hledej Váš účet
Zavřít

O Polygonu

POLYGONy jsou do detailu promyšlená školicí střediska, která nabízí simulace nepřeberného množství aktivit (venkovních i vnitřních), vše pod dohledem zkušeného školitele a bez ohledu na špatné počasí.
O Polygonu

Pro školení výškových pracovníků je POLYGON Singing Rock využíván od roku 2008. Za tu dobu prošlo našimi školícími a vzdělávacími programy několik desítek tisíc pracovníků pohybujících se ve výškách. Tato školicí střediska vytvářejí ideální podmínky pro poskytování školení bezpečnosti a ochrany zdraví pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pro testování osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu (dále jen OOPP), pro pořádání závodů v průmyslovém lezení a mnoho dalších akcí spojených s předváděním a používáním výrobků a technik s tímto oborem spojených. 

Díky individuálnímu přístupu, špičkovému vybavení a velkému důrazu kladenému na praktickou část, jsou naše školení, vyhledávány mezi jednotlivci i firmami nejen v České republice.

 

Školitelé

POLYGON tým tvoří školitelé, kteří své zkušenosti získali a získávají díky dennodennímu pohybu ve výškách v různých pracovních oborech či situacích. Díky přímé vazbě na vývojové oddělení a výrobu Singing Rocku jsou naši školitelé odborníky i v oblasti výroby OOPP, které se využívají pro zajištění osob ve výškách a nad volnou hloubkou.

Školitelé z týmu POLYGON si pravidelně zvyšují kvalifikaci ve speciálních kurzech, zúčastňují se často jako organizátoři workshopů, veletrhů, závodů po celém světě a díky tomu mají ucelený přehled a patřičnou dávku zkušeností v oboru prací ve výškách. Dokážou tak kvalifikovaně navrhovat systémy a metodiku pro zajištění osob ve výškách a předávat zkušenosti účastníkům svých školení. Do praktického výcviku jsou implementovány prvky převzaté z mezinárodně uznávané metodiky asociace pro lanovou techniku IRATA, mezinárodní arboristické asociace ISA a certifikace European Tree Worker.

 

Školicí programy POLYGON

Pro širokou nabídku školení pro práci ve výškách využíváme své POLYGONy v PonikléKladně a v partnerských Polygonech (Brno, Ostrava, Karlovy Vary). Jelikož často provoz na pracovišti či klimatické podmínky neumožňují bezpečné a efektivní proškolení pracovníků, nabízí se možnost využití POLYGONů jako ideální a především bezpečnější a efektivnější volba. 

Pro teoretickou část výuky jsou k dispozici moderně vybavené multimediální učebny. Praktická část probíhá v prostorných halách, kde najdeme příklady mnoha modelových situací pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. POLYGONy disponují kompletním vybavením OOPP pro zajištění a pohyb osob při práci ve výškách. Frekventanti školení tak mají možnost společně se školitelem navrhnout efektivní a bezpečné vybavení pro danou konkrétní činnost. Každému účastníkovi je kompletní vybavení po celou dobu školení zapůjčeno zdarma.

Nabízíme jak předem definovaná školení, tak i školení „na míru“ podle speciálních požadavků klienta. S ohledem na specifické podmínky klienta poskytujeme také školení přímo na jeho pracovišti, na konkrétním daném místě, kde se práce ve výškách vykonává. Veškerá školení jsou v souladu se současnou legislativou EU a ČR.

POLYGON není jen školení, ale i prostor pro testování výrobků a technik samotnými výškovými pracovníky. Přítomnost při pádových či jiných zkouškách vybavení, možnost konzultace přímo s výrobcem OOPP jsou další nezanedbatelnou předností našeho POLYGONu.